dinsdag 16 mei 2017

Eco-engineering for clarity: clearing blue-green ponds and lakes in an urbanized area

Fig. 1.a: Warning signs at the waterfront during cyanobacterial blooms. In: Eco-engineering for clarity: clearing blue-green ponds and lakes in an urbanized area. Pag. 11Promotieonderzoek met als doel te onderzoeken welke kansrijke aanpak effectief blauwalgenoverlast bestrijdt en de waterkwaliteit langdurig verbetert, met helder water en goede groeimogelijkheden voor waterplanten. Structurele aanpak van het probleem, gebaseerd op een locatie-specifieke diagnose, bestaat uit het beperken van de beschikbare hoeveelheid voedingsstoffen, met name fosfor, vaak in combinatie met visstandbeheer en herinrichting. Terugdringen van de hoeveelheid fosfor richt zich op de aanvoer van buitenaf, op nalevering vanuit de waterbodem en op de in het water aanwezige fosforvoorraad. Deze aanpak is effectief in praktijk gebracht en zijn methoden om de interne fosforvoorraad aan te pakken met elkaar vergeleken. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: