maandag 7 november 2016

Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2014) en trend (1992-2014)

Foto cover Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2014) en trend (1992-2014): resultaten van de monitoring voor de NitraatrichtlijnDe Nitraatrichtlijn heeft als doel de waterverontreiniging door nitraat uit de landbouw te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. De richtlijn verplicht lidstaten ertoe een aantal maatregelen te nemen om deze doelstelling te behalen. Dit rapport geeft een samenvatting van het gevoerde beleid, een overzicht van de resultaten van de monitoringprogramma’s om de doeltreffendheid te kunnen beoordelen en een prognose van de effecten van het huidige vijfde actieprogramma voor de Nitraatrichtlijn waarin voorgenomen beleid voor de periode 2014-2017 is vastgelegd. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: