donderdag 27 oktober 2016

Legitimatie van de nevengeul voor de Waal langs Varik

Foto cover Legitimatie van de nevengeul voor de Waal langs VarikIn het onderzoek is specifiek gekeken naar de onderbouwing van de maatgevende afvoer van 18.000 m3/s bij Lobith eind 21e eeuw en naar de wijze waarop er in de planvorming met de onzekerheden rondom de maatgevende afvoer is omgegaan. Daarbij is in eerste instantie gekeken naar de onderbouwing die door de provincie en door het stafbureau van de Deltacommissaris is aangeleverd aan de bewoners. In tweede instantie moest er veel ruimer gezocht worden naar onderbouwende publicaties, want die onderbouwing had het karakter van 'work in progress'. Meer lezen? Klik op | details | publieksrapport | achtergrondrapport.

Geen opmerkingen: