woensdag 28 september 2016

Achtergronddocument vergunningenbeleid voor lozingen van afvalwater uit mestverwerkingsinstallaties

Figuur 3 Scenario’s lozing vanuit MVI’s. Pag.12. Achtergronddocument vergunningenbeleid voor lozingen van afvalwater uit mestverwerkingsinstallatiesInzicht wordt gegeven in de stand der techniek bij de behandeling van vrijkomende afvalwaterstromen uit mestverwerkingsinstallaties (MVI's). Bij voldoende behandeling kan het afvalwater geloosd worden op de riolering of direct op oppervlaktewater. Het document heeft als nevendoel om de vergunningverlening te harmoniseren en het lozingenbeleid te onderbouwen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: