dinsdag 9 augustus 2016

Zover het eigen instrumentarium reikt

Bron: www.brabant.nlEen onderzoek naar de positie van de provincie Noord-Brabant en de Noord-Brabantse waterschappen bij de realisatie van kaderrichtlijn waterdoelstellingen, met bijzondere aandacht voor de omgevingswet. De belangrijkste conclusie van een onderzoek van de Universiteiten van Tilburg en Utrecht is dat de waterkwaliteit in Noord-Brabant de afgelopen jaren weliswaar verbeterd is, maar dat provincie en waterschappen te weinig concrete instrumenten hebben om zelfstandig de doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) op tijd te realiseren. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht provincie Noord-Brabant

Geen opmerkingen: