maandag 15 augustus 2016

Verwachte effecten langdurige droogte op vissen

Foto cover Verwachte effecten langdurige droogte op vissenWelke effecten op vissen kunnen worden verwacht bij lage peilen en debieten in de Nederlandse Rijkswateren (grote rivieren en kanalen) als gevolg van langdurige droogte? De deelvragen die uitgewerkt zijn zijn: a. Welke vissoorten (of gilden) komen voor? b. Wat zijn de habitateisen van deze vissoorten (of gilden)? c. Welke verschijnselen (die vissen aangaan) treden op in de Rijkswateren bij langdurige droogte? d. Welke effecten kunnen hiervan verwacht worden op de voorkomende vissen gezien hun habitateisen? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: