maandag 8 augustus 2016

Herziening meetnetten en monitoring waterkwaliteit HHNK

Roossloot, Bergen, een van de meest fraaie sloten in het beheergebied. Cover Herziening meetnetten en monitoring waterkwaliteit HHNK 2016-2021. 
Foto: Nico JaarsmaHerziening met tot doel te komen tot een geoptimaliseerd en doelmatig systeem van meetnetten en monitoring voor waterkwaliteit voor de periode 2016-2021, dat voldoet aan de wensen en eisen vanuit wet- en regelgeving en de eigen organisatie van HHNK (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier). De eisen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water zijn daarbij leidend. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: