donderdag 9 juni 2016

Win win water: drinkwater voor nu en later

Drinkwaterwingebieden zijn vaak ingericht als natuur. In: Win win water: drinkwater voor nu en later, pag. 10Inspiratieboek om inzichtelijk te maken welke functies en initiatieven zich goed verhouden met een drinkwaterwinning. Dit boek biedt betrokken overheden, grondeigenaren en gebiedspartijen praktijkvoorbeelden uit heel Nederland aan, deelt de ervaringen uit pilot-projecten en reikt do's en don't's in gebiedsprocessen aan. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: