maandag 6 juni 2016

Succes- en faalfactoren Agrarisch Waterbeheer

Foto omslag: Agrarisch Waterbeheer in het Groene Hart (foto Bas Breman). Succes- en faalfactoren Agrarisch WaterbeheerDit rapport is het resultaat van een verkenning naar succes- en faalfactoren van agrarisch waterbeheer. Bij agrarisch waterbeheer nemen agrarisch ondernemers zelfstandig, of in samenwerking met anderen, bovenwettelijke maatregelen op het eigen bedrijf, gericht op de opgaven ten aanzien van waterkwaliteit, waterkwantiteit en/of biodiversiteit. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: