dinsdag 17 mei 2016

Pilot 'ruimtelijk instrumentarium dijken'

foto cover Pilot 'ruimtelijk instrumentarium dijken'In de pilot is gekeken hoe er ruimte kan worden gereserveerd voor dijkversterkingen in de toekomst. Daarbij is ook goed gekeken naar de samenhang met mogelijke andere ruimtelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld voor natuur, woningbouw, bedrijven (zogenoemde meekoppelkansen). De Krimpenerwaard, met veel bebouwing pal langs dijken, is als referentiegebied gebruikt. In het kader van de pilot zijn verschillende onderzoeken gedaan. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: