dinsdag 10 mei 2016

Klimaatactieve Stadsbeek Enschede: integrale maatregelen tegen wateroverlast en hittestress

Illustratie cover Klimaatactieve Stadsbeek Enschede: integrale maatregelen tegen wateroverlast en hittestressDit is een afstudeeronderzoek naar de stedelijke klimaatopgave. Voor de casus Stadsbeek in Enschede is onderzocht hoe dit gebied klimaatactief kan worden. Dit betekent dat het gebied een bijdrage dient te leveren aan klimaatadaptatie en -mitigatie. Er zijn integrale maatregelen ontwikkeld voor het tegengaan van klimaatverandering en het verminderen van de klimaatproblemen wateroverlast en hittestress. De maatregelen fungeren als aanvulling op het bestaande project Stadsbeek dat door de aanleg van een beek, drainage, waterberging en afkoppeling de wateroverlast in deze casus zal oplossen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: