dinsdag 1 maart 2016

Zoetwater baten voor de agrariër: de opbrengsten van zoetwatermaatregelen

Uitsnede Figuur 2.2, Frequentie van de droogteschade berekend met Agricom, voor aardappelen op lichte klei. In: Zoetwater Baten voor de Agrariër: de opbrengsten van zoetwatermaatregelen, pag. 10In beeld wordt gebracht wat de meerwaarde is (1) van maatregelen die zorgen voor een vergroting van de zoetwaterlens waarmee verzilting wordt tegengaan, en (2) van maatregelen die door (ondergrondse) opslag van zoetwater voor een grotere waterbeschikbaarheid zorgen, waarmee droogteschade kan worden bestreden. Dit soort maatregelen worden op dit moment getest in pilots in de Zuidwestelijke Delta. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: