dinsdag 29 maart 2016

Waterkwaliteit nu en in de toekomst

Figuur 5. Maatregelen ter vermindering van fosfaatuitspoeling naar oppervlaktewater en bijbehorende reductie. Pag. 12. Waterkwaliteit nu en in de toekomstDe Nederlandse stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2016-2021 zijn in december 2015 vastgesteld. Het PBL heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu op basis van metingen en modelberekeningen geëvalueerd of de voorgestelde maatregelen in de plannen en het vijfde nitraatactieprogramma afdoende zijn om de gestelde doelen voor 2027 te halen. Het voorliggende rapport is een vervolg op de in mei 2015 door het PBL gepubliceerde tussentijdse rapportage. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst eindrapport | tussentijdse rapportage | PBL nieuwsbericht

Geen opmerkingen: