dinsdag 8 maart 2016

Projectmonitoring Zuid-Holland 2010-2013

Aansluiting Sliedrechtse Biesbosch (zomer 2013). Foto cover Projectmonitoring Zuid-Holland 2010-2013 In het beheergebied van RWS Zuid-Holland zijn de afgelopen 10 jaar in het kader van verschillende beleidslijnen veel natuurontwikkelings- en/of saneringsprojecten gerealiseerd, in uitvoering of in de planning. De meeste van deze projecten bestaan uit inrichtingsmaatregelen gericht op het herstel van kenmerkende biotopen.

Omdat monitoring van maatregelen niet werd afgedekt door de routinematige monitoring van RWS (de MWTL-monitoring) is een structuur opgezet voor projectmonitoring in 'het Protocol Projectmonitoring Rijkswateren'. Op basis van dit protocol is een monitoringplan opgesteld voor een ruim twintig projecten in Zuid-Holland over de periode 2010-2013. Dit programma is de afgelopen jaren uitgevoerd door Grontmij en in de zomer van 2013 zijn de laatste metingen in het veld uitgevoerd.

'Projectmonitoring Zuid-Holland 2010-2013: synthese ecologische en morfologische monitoring van 20 inrichtingsprojecten van Rijkswaterstaat' is de samenvattende eindrapportage van het meerjarig monitoring project. In deze rapportage worden de overkoepelende conclusies aan de hand van een aantal relevante onderwerpen en thema’s besproken. Meer lezen? Klik op | eindrapport 2010-2013 | alle jaarrapportages.

2 opmerkingen:

Miriam zei

De link naar het rapport 'eindrapportage 2010-2013' leidt naar een website ipv naar het bedoelde rapport (website rainproof, over maatregelen in Amsterdam).

DPS Bibliotheek Wageningen UR zei

Bedankt Miriam! Er zat idd een verkeerde link bij eindrapportage 2010-2013. De juiste link is http://edepot.wur.nl/375029. Ik heb de link in het bericht verbeterd.