dinsdag 12 januari 2016

Biotamonitoring binnen de KRW: de opzet van een landelijk meetnet

Foto cover Biotamonitoring binnen de KRW: de opzet van een landelijk meetnetDe Europese guidance voor biotamonitoring is toegepast op de Nederlandse situatie. Het voorgestelde KRW-biotameetnet is een eerste opzet, uitsluitend gericht op rijkswateren en gebaseerd op wat nu al met zekerheid als zinvolle monitoring gezien kan worden. Het rapport beschrijft de stapsgewijze aanpak om tot de keuze van monitoringlocaties te komen. Het voorgestelde KRW-biotameetnet richt zich op de 11 prioritaire stoffen met een biotanorm. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: