dinsdag 10 november 2015

Belang van bovengrondmodellering in rioleringsberekeningen

 Figuur 7: Overstortvolumes bij de drie buien voor de drie verschillende bovengrondschematisaties. In: Belang van bovengrondmodellering in rioleringsberekeningenBij hevige neerslag vervult de riolering een vitale functie in het stedelijk gebied. Steeds meer gemeenten rekenen daarom hun systeem door met zeer hevige buien, om eventuele zwakke plekken te ontdekken. Met deze rioleringsberekeningen kan worden gekeken of leidingen en pompen voldoende capaciteit hebben om afvalwater af te voeren en hoeveel via overstortwater op het oppervlaktewater wordt geloosd. Maar hoe goed zijn die berekeningen? Geven ze een realistisch beeld van de situatie tijdens die zeldzame hevige neerslag? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: