donderdag 1 oktober 2015

Waterpleinen voor klimaatadaptatie - case Eikendonkplein ‘s-Hertogenbosch

Afbeelding 1. Het waterplein in ’s-Hertogenbosch tijdens de full scale test (Foto: Floris Boogaard). In: Waterpleinen voor klimaatadaptatie - case Eikendonkplein 's-HertogenboschWaterpleinen worden op nationale en internationale schaal toegepast om wateroverlast te beperken door regenwater tijdelijk te bergen en langzaam af te voeren. Er zijn slechts enkele waterpleinen in binnen- en buitenland, waardoor de kennis van het (langetermijn-)functioneren nog beperkt is. Dit was reden voor gemeente ’s-Hertogenbosch om in samenwerking met o.a. Tauw en de hogescholen van Rotterdam en Groningen onderzoek te doen naar het hydraulisch functioneren van het Eikendonkplein in ’s-Hertogenbosch als waterplein. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | 'Waterplein Eikendonk: uniek in de wereld' op Youtube.

Geen opmerkingen: