dinsdag 27 oktober 2015

Waterberging in Het Waterrijk

Omslag: Weergave van de Adaptief Water Management Tool; tekening Arjen Spijkerman. Alterra rapport Waterberging in Het WaterrijkRichWaterWorld richt zich met het onderzoek op innovatieve systemen voor gecombineerde waterberging en waterzuivering. De basis hiervoor is een hydrologisch model waarmee de waterhuishouding voor de komende twee weken kan worden berekend en preventieve maatregelen kunnen worden voorgesteld. Het model is getoetst in Het Waterrijk, een gebied voor piekberging en voorraadberging in Park Lingezegen ten zuiden van Arnhem. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: