donderdag 17 september 2015

Oppervlaktewaterkwaliteit nabij rwzi’s: periode 2008-2014

foto cover Oppervlaktewaterkwaliteit nabij rwzi’s: periode 2008-2014Sinds 2008 heeft waterschap Aa en Maas een signaleringsmeetnet nabij haar rwzi’s. Daar wordt boven- en benedenstrooms de oppervlaktewaterkwaliteit gemeten. In de rapportage zijn de volgende parameters bekeken over de periode 2008-2014: N- en P-totaal, zware metalen (zink, koper, cadmium en nikkel), ammonium, chloride, sulfaat, bacteriën.
De rapportage is een uitbreiding van de eerder uitgebrachte rapportages, aangevuld met nadere beschouwingen met behulp van trendanalyses en analyse van debietreeksen van oppervlaktewater en effluenten van rwzi's. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst rapportage periode 2008-2014. Eerdere rapportages: | periode 2008-2013 | periode 2008-2012.

Geen opmerkingen: