dinsdag 28 juli 2015

Ontwerp meetnet Overig Water Hoogheemraadschap van Rijnland

Figuur 1.1: Monitoringscyclus. In: Schot voor open doel_ ontwerp meetnet Overig Water Hoogheemraadschap van RijnlandEen belangrijk deel van het watersysteem in het beheergebied van Rijnland bestaat uit kleinere wateren (sloten en plassen kleiner dan 50 ha) die daarom niet zijn aangewezen als KRW waterlichaam. Ze vallen onder de term "overig water". In 2018 zal Rijnland aan de provincies aangeven wat de doelen voor het overig water gaan worden. Tijdens een gezamenlijke workshop van Rijnland, Delfland, Hollands Noorderkwartier, Schieland en Krimpenerwaard, Hollandse Delta, Stichtse Rijnlanden, Rivierenland en het waterschapslaboratorium Aquon zijn meetopzet en meetstrategie├źn vergeleken om van elkaars aanpak te kunnen leren. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: