dinsdag 26 mei 2015

Natuurambitie grote wateren 2050 en verder

Natuurambitie grote wateren 2050 en verderIn het toekomstbeeld van de natuurambitie zijn in 2050 de natuurlijke processen in de grote wateren zoveel mogelijk hersteld. Grote en kleine wateren zijn sterker met elkaar verbonden. Flora en fauna zijn gevarieerd. De grote wateren zijn veerkrachtige ecosystemen die zich kunnen aanpassen aan een veranderend klimaat. De natuurambitie richt zich op de zes grote wateren in Nederland: het rivierengebied, de Zuidwestelijke Delta, het kustgebied, het Waddengebied, het IJsselmeer en de Noordzee. De Natuurambitie Grote Wateren richt zich op de verre toekomst: hoe ziet een robuuste natuur eruit in 2050 en verder. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: