woensdag 20 mei 2015

Mechanische riolering wordt goed beoordeeld

cover foto rapport Feitenonderzoek mechanische rioleringIn de jaren tachtig van de vorige eeuw is de aanleg van de mechanische riolering goed op gang gekomen. Gemeenten en waterschappen stellen zich nu de vraag hoe de bestaande infrastructuur zo effectief mogelijk moet worden beheerd en wat een goede aanpak is bij de vervanging van de bestaande systemen. Zowel het beheer van bestaande infrastructuur als de vervanging door mogelijke nieuwe systemen hebben door de wens tot een grotere doelmatigheid een andere insteek gekregen dan eind vorige eeuw. Meer lezen? Klik op | details artikel | volledige tekst rapport Feitenonderzoek mechanische riolering | volledige tekst rapport Naar meer doelmatigheid bij IBA-systemen.

Geen opmerkingen: