woensdag 25 maart 2015

Ondergrondse waterberging in glastuinbouwgebieden

Afbeelding 1. Bodemfysische processen tijdens ondergrondse waterberging. pag. 2Bij piekbuien valt er veel water op de glazen kasdaken in het Westland. Slechts een deel wordt bovengronds opgevangen in gietwaterbassins, het meeste verdwijnt in het oppervlaktewatersysteem. Ondergronds bergen levert een extra voorraad aan kwalitatief goed gietwater, reduceert het ruimtebeslag voor bovengrondse berging en beperkt de piekbelasting van het oppervlaktewatersysteem. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: