vrijdag 6 maart 2015

Inundatieregime kievitsbloemhooilanden langs het Zwarte Water

Foto Kievitsbloem. Bron: cover Inundatieregime kievitsbloemhooilanden langs het Zwarte WaterDe uiterwaarden langs het Zwarte Water omvatten een van de grootste populaties van de Kievitsbloem in Europa. Dit vormde mede reden voor de aanwijzing van de uiterwaarden van het Zwarte Water als Natura-2000 gebied. Regelmatige overstroming met rivierwater en slibafzetting worden algemeen gezien als belangrijke voorwaarden voor de ontwikkeling en instandhouding van kievitsbloemhooilanden. Het is echter onduidelijk of de huidige inundatiefrequentie nog wel voldoende is. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: