maandag 23 februari 2015

Inspiratiedocument klimaatadaptatie grote rivieren

Foto cover Inspiratiedocument klimaatadaptatie grote rivierenInspiratiedocument over klimaatadaptatie langs de Rijn, Maas, Waal, Nederrijn, IJssel, Merwede en Lek. Het blikt vooruit naar handelingsperspectieven voor de langere termijn (2050-2100). Beschouwend. Op basis van een 16-tal vertrouwelijke bilaterale interviews zijn opvallende en soms richtinggevende uitspraken gedaan. Deze zijn geanalyseerd, gebundeld en vervolgens voorgelegd aan een breed samengestelde klankbordgroep. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: