donderdag 15 januari 2015

Vervolgonderzoek A-trap: bouwstenen voor het A-trap procesontwerp

Figuur 2.1 Bekerglasapparaat. Bron: Vervolgonderzoek A-trap: bouwstenen voor het A-trap procesontwerp. pag. 13Optimaal 'oogsten' van organische stof vormt de drijvende kracht achter het onderzoek naar de A-trap, de hoogbelaste eerste trap van het AB-proces voor afvalwaterzuivering, binnen het project DynaFil, Efficiƫnte vergisting met dynamische filtratie. Uiteindelijk moet dit leiden tot een verhoogde energie-opbrengst in de nageschakelde vergister, waarin het surplus slib wordt vergist. Gezien de sterke interactie tussen biologische en fysisch/chemische deelprocessen vormt de A-trap een complex geheel vanuit mechanistisch oogpunt. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: