dinsdag 23 december 2014

Ecologische doelen KRW 2016-2021: Maasstroomgebied

Dungense Loop. Bron: Ecologische doelen Kaderrichtlijn Water 2016-2021. pag. 14In de Kaderrichtlijn Water (KRW) is opgenomen dat voor sterk veranderde en kunstmatige oppervlaktewaterlichamen ecologische doelstellingen in de vorm van een Maximaal Ecologische Potentieel en een Goed Ecologisch Potentieel (MEP en GEP) afgeleid dienen te worden. In periode 2006-2008 zijn de MEP's en GEP's voor alle waterlichamen in het Maasstroomgebied opgesteld. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: