maandag 1 december 2014

Afbraak van veen in veenweidegebieden: effecten van zomerdroogte, verbrakking en landgebruik

Foto Hotspot Ondiepe wateren en veenweidegebieden. Bron: http://www.kennisvoorklimaat.nl/hotspots/ondiepe-wateren-veenweidegebiedenDeze studie heeft gekeken naar het voorkomen van fenolen in de Nederlandse veenweidebodems en heeft metingen gedaan van de afbraaksnelheid van veen van verschillende dieptes in veenweiden in drie studiegebieden verspreid over Nederland: Zegveld (Utrecht‐Zuid‐Holland), de Groote Veenpolder en de Veenpolder bij Echten (Friesland) en de Zevenblokken veenakkers bij Bovensmilde (Drenthe). De afbraakexperimenten richtten zich op twee mogelijke gevolgen van klimaatverandering, nl. het vaker voorkomen van droge zomerperioden en het vaker in contact komen van veenbodems met zwak brak water. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: