maandag 3 november 2014

Waterbodems in de Binnenbedijkte Maas

Foto Schepnet. Bron: Waterbodems in de Binnenbedijkte Maas: Een beoordeling volgens de Waterwet, pag.5Aan de zuidoost zijde van de Binnenbedijkte Maas ligt het voormalige bedrijfsterrein van Ferro (Holland) BV te Maasdam. Vanuit de hier ontplooide bedrijfsactiviteiten is niet alleen de landbodem (gesaneerd in 1990) maar ook de nabijgelegen waterbodem ernstig verontreinigd geraakt. Deze waterbodem verontreiniging is eind vorige eeuw onderzocht en in 1995 gedeeltelijk gesaneerd. Ondertussen is de Binnenbedijkte Maas aangemerkt als waterlichaam binnen de KRW. In dat kader is het voor het Waterschap Hollandse Delta van belang om de risico’s van de resterende waterbodemverontreiniging te kennen, zodat kan worden nagedacht over de noodzaak tot het uitvoeren van kwaliteitsbaggerwerk. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: