donderdag 27 november 2014

Kwaliteitsborging grondwaterstands- en stijghoogte gegevens

Foto cover Kwaliteitsborging grondwaterstands- en stijghoogte gegevensHet doel van deze Validatiepilot is om in een werkelijke set KRW-grondwaterstandsgegevens te onderzoeken welke fouten en bijzonderheden het meest voorkomen en daarmee de grootste problemen opleveren. De metadata, de gemeten data in relatie tot metadata en gemeten data onderling zijn onderzocht. Vervolgens zijn enkele automatische toetsen onderzocht om te kijken of fouten op een geautomatiseerde wijze opgespoord kunnen worden. Tot slot is specifiek en gedetailleerd gekeken naar de fouten die ontstaan bij de meting, verwerking en opslag van automatische drukopnemergegevens. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: