woensdag 1 oktober 2014

Innovatie in klimaatadaptatie: programma Kennis voor Klimaat oogst

Innovatie in klimaatadaptatie: programma Kennis voor Klimaat oogst. Bron: http://www.kennisvoorklimaat.nl/oogstHet onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat zal eind 2014 haar poorten sluiten. Een dwarsdoorsnede van alle kennis en ervaringen die in de afgelopen zijn opgedaan, is in negen fraai vormgegeven boeken weergegeven. Acht boeken over onderzoek naar acht verschillende thema’s en één overkoepelend boek. Meer lezen? Klik op | details | overkoepelend boek.
De boeken over de acht verschillende thema's:
  1. Waterveiligheid: klimaat en overstroming
  2. Zoetwatervoorziening en waterkwaliteit: klimaat en zoet water
  3. Rurale gebieden: klimaat en natuur en landbouw
  4. Klimaatbestendige stad: klimaat en de stad
  5. Infrastructuur en netwerken: klimaat en vitale infrastructuur
  6. Klimaatprojecties: toekomstig klimaat
  7. Governance: klimaat en bestuur
  8. Beleidsondersteunende instrumenten: instrumenten voor klimaatbeleid

Geen opmerkingen: