donderdag 21 augustus 2014

Validatie hydrobiologische gegevens Waterschap Rivierenland

Uitsnede cover Validatie hydrobiologische gegevens Waterschap RivierenlandTussen 1986 en 2012 zijn door het Waterschap Rivierenland gegevens verzameld van macrofyten, fytoplankton, fytobenthos en macrofauna, voornamelijk uit zoete, gebufferde sloten en kanalen. De methoden waarmee de oudere gegevens zijn verkregen zijn onvoldoende gedocumenteerd. In een groot deel van de monsters zijn kleine soorten over het hoofd gezien, waardoor de monsters, zonder hertelling van de nog aanwezige preparaten, maar beperkt bruikbaar zijn voor de beoordelingen met de EBEO-systemen. De lijst van 1501 macrofaunataxa is gereduceerd tot 1260 taxa. Voor alle kwaliteitselementen is de kwaliteit van de gegevens van externe laboratoria beter dan die van het waterschapslaboratorium. Er worden aanbevelingen gedaan voor kwaliteitsverbetering van de huidige en nog te verzamelen gegevens. Daartoe worden een validatieprotocol en kwaliteitseisen voor hydrobiologische laboratoria geformuleerd. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: