woensdag 2 juli 2014

Praktijkonderzoek MBR Glanerbrug

MBR. Bron: http://www.neerslag-magazine.nl/magazine/artikel/346/Een membraanbioreactor (MBR) is, met name vanwege de vergaande verwijdering van slib en zwevende stof, een interessante optie voor verbetering van de effluentkwaliteit, vooral in gebieden met een kwetsbare waterhuishouding of daar waar hergebruik van effluent wordt nagestreefd. Toch blijft grootschalige toepassing van MBR voor het upgraden van rwzi's in Nederland uit. Om een nieuwe impuls te geven aan de toepassing van MBR bij de communale afvalwaterzuivering, heeft Pentair X-Flow de afgelopen jaren een nieuwe generatie membraanfiltratie-units ontwikkeld. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: