donderdag 12 juni 2014

Nadere verkenning Groene Dollard Dijk

Foto Cover Nadere verkenning Groene Dollard DijkBrede groene dijken zijn goedkoper in aanleg en bieden vaak meer bescherming dan traditionele dijken met een steen- of asfaltbekleding. Bovendien passen ze doorgaans beter in het landschap. Daarom zou er bij dijkversterkingen meer aandacht moeten komen voor dit alternatief.
Dit blijkt uit de studie die door Deltares en Alterra Wageningen UR is uitgevoerd voor de dijkverzwaringen in het Eems-Dollardgebied. Hierbij zijn de mogelijkheden van een Brede groene dijk langs de Dollard beoordeeld en zijn de aanlegkosten en veiligheidsniveau van een Brede groene dijk met een traditionele dijk vergeleken. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht Deltares.

Geen opmerkingen: