woensdag 7 mei 2014

Monitoring van natuurontwikkelings- en saneringprojecten in Zuid- Holland

Foto cover Jaarrapportage projectgebonden monitoring RWS Zuid-Holland 2012In de jaarrapportages monitoring van natuurontwikkelings- en saneringprojecten in Zuid-Holland zijn de gegevens van circa 20 projectgebieden opgenomen van water- en oeverplanten, macrofauna, waterbodem en vissen. In 2012 zijn de volgende vijf gebieden bemonsterd:
* Afdekking Sliedrechtse Biesbosch en Zandrak (Hollandsche IJssel) (twee saneringen);
* Aansluiting Sliedrechtse Biesbosch, (natuureiland) Tiengemeten en Natuurontwikkelingsproject (NOP) Noordwaard (drie natuurontwikkelingsprojecten).
Meer lezen? Klik op | laatst verschenen jaarraportage over 2012 (50 MB) | alle jaarrapportages.

Geen opmerkingen: