donderdag 3 april 2014

Begrazing langs waterlopen: "uitgangspunten voor begrazing van natuurzones langs waterlopen"

cover foto Begrazing langs waterlopenVoor de natuurstroken langs waterlopen (ecologische verbindingszones of beekdalen van herstelde beken) zijn ecologische doelen opgesteld. Meestal is hiervoor een streefbeeld opgesteld dat vertaald is naar een visie of inrichtingsplan. Het beheer dient in het teken te staan van de ontwikkeling in de richting van het streefbeeld of het bereiken van dit streefbeeld. Dit betekent dat er een keuze gemaakt moet worden welke onderhoudsvorm daar het beste bij past. De meest reguliere onderhoudsvormen voor het ontwikkelen van bepaalde vegetaties (o.a. graslanden, ruigtes) zijn maaien en afvoeren of begrazen. Waterschap Aa en Maas past begrazing steeds vaker als beheermaatregel toe. Het doel van deze memo is om op papier te zetten in hoeverre begrazing een geschikte beheervorm kan zijn langs waterlopen met een natuurzone. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: