dinsdag 18 maart 2014

OESO: Nederlands waterbeheer klaar voor de toekomst

Cover OESO rapport Water Governance in the Netherlands: Fit for the future? Bron: http://www.oecd-ilibrary.orgHet wereldwijd geroemde Nederlandse waterbeleid, kan op belangrijke onderdelen worden verbeterd. Zo is onafhankelijk toezicht nodig en meer transparantie over de bestedingen in het waterbeheer. Dat concludeert de OESO in het vandaag gepresenteerde rapport Water Governance in the Netherlands: Fit for the future?
De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) onderzocht het afgelopen jaar in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Unie van Waterschappen de toekomstbestendigheid van het Nederlandse waterbeleid. De hoofdconclusie is positief. De OESO prijst de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer, die zich steeds heeft aangepast aan nieuwe omstandigheden, en in het bijzonder de rol die de waterschappen daarin spelen. Maar de OESO ziet ook veel punten voor verbetering. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | beleidsreactie | nieuwsbericht UvW | nieuwsbericht Binnenlands Bestuur.

Geen opmerkingen: