woensdag 19 februari 2014

Zoet tegen zout: natuurlijke waterstromen in het Groene Hart

Zoet tegen zout: natuurlijke waterstromen in het Groene HartEen structurele inlaat voor zoet water oostelijk van Gouda biedt ecologisch en economisch de beste oplossing voor de waterproblematiek in het Groene Hart en daarbuiten. Deze voorkomt verzilting, maakt verdieping van de haven van Rotterdam gemakkelijker en geeft mogelijkheden voor vrijere overgangen tussen zout en zoet water in de Zuidwestelijke Delta. De problematiek en oplossing wordt uitgelegd in de film "Zoet tegen zout, natuurlijke waterstromen in het Groene Hart. Meer lezen? Klik op | details | youtube film 'Zoet tegen zout' | achterliggend rapport (2011) | achterliggend rapport (2009).

Geen opmerkingen: