woensdag 29 januari 2014

Kostenneutraal en klimaatvriendelijk zuiveren met wilgen

Figuur 1. Schematische weergave van een wilgenzuivering (illustratie: Gebca Velema, Probos). Bron: http://www.innovatienetwerk.org/nl/bibliotheek/nieuws/1007/012014Zuivermetwilgen.htmlIn opdracht van InnovatieNetwerk hebben Bioniers en Probos een studie verricht naar de mogelijkheid om met wilgen afvalwater te zuiveren. Wilgenplantages lijken geschikt om bedrijfsafvalwater te zuiveren, evenals het effluent van rwzi's. Omdat wilgen veel water verdampen, wordt het (afval)water waarmee de wilgen worden bevloeid geheel opgenomen voor de vegetatie, waardoor er geen sprake is van lozing. De oogst van de wilgenteelt kan gebruikt worden als brandstof. Nederland kent alwel de helofytenfilters als natuurlijke zuivering, maar de rietvelden leveren geen bruikbare biomassa op. Wilgenzuivering past binnen het concept van grondstoffenfabriek en energiefabriek. Meer lezen? Klik op | details | het samenvattend artikel | artikel in H2O online. Het volledige rapport zal binnenkort te downloaden zijn op de website van InnovatieNetwerk.

Geen opmerkingen: