vrijdag 22 november 2013

Slimme benutting van bodemenergie bij hoge grondwaterstroomsnelheid

Afbeelding 1. Verplaatsing van geïnfiltreerde warmte en koude, ten gevolge van grondwaterstroming (een situatie in Apeldoorn. Bron: Slimme exploitatiestrategie voor bodemenergie bij hoge grondwaterstroomsnelheid)Grondwaterstroming is een probleem bij de open winning van bodemenergie met warmte-koudeopslag. Hierdoor kunnen warm en koud water wegstromen van de bronnen. Bij systemen met meerdere warme en koude bronnen is hier iets aan te doen. Tauw bv en Universiteit Utrecht ontwikkelden een nieuw beheermodel. Meer lezen? Klik op | details | uitgebreide versie van dit artikel.

Geen opmerkingen: