woensdag 23 oktober 2013

Mogelijke risico's van microplastics in het zoetwater milieu

Microplastics. Bron: www.stowa.nlNa hormoonverstoorders, geneesmiddelen en nanodeeltjes lijken microplastics een volgende groep van verontreinigende stoffen waar waterbeheerders mee geconfronteerd worden. Op dit ogenblik bestaat nog veel onduidelijkheid over de belangrijkste bronnen en de gevaren van microplastics (en hun additieven) voor aquatische ecosystemen en de volksgezondheid. Datzelfde geldt voor de mogelijke gevolgen van de aanwezigheid van microplastics voor emmissiepreventie en afvalwaterzuivering. STOWA heeft met het oog hierop een korte notitie laten opstellen over microplastics in het aquatisch milieu. De notitie geeft ook aan waar de belangrijkste kennishiaten zich op dit moment bevinden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | meer publicaties over microplastics.

Geen opmerkingen: