woensdag 11 september 2013

Het functioneren van slootvegetatie

Macrophytes in drainage ditches: functioning and perspectives for recovery. Bron: http://www.wageningenur.nl/en/calendar-wageningen-ur/show/Macrophytes-in-drainage-ditches-Functioning-and-perspectives-for-recovery.htmZo'n 250.000 kilometer sloot hebben we in Nederland: vijftien meter sloot per Nederlander. Afhankelijk overigens van de definitie die je kiest voor een sloot. Sloten genoeg dus. Maar vooral de sloten waar kroos overheerst zijn qua biodiversiteit kale woestenijen, zegt bioloog Jeroen van Zuidam. Hij promoveert vandaag op een studie naar het functioneren van slootvegetatie.
Van Zuidam bracht 70 sloten nauwkeurig in kaart: hoe ziet de sloot er uit, hoeveel voedingsstofen zijn aanwezig, wat groeit er en heeft de omgeving daar invloed op. Op zoek naar verklaringen waarom er in onze sloten groeit wat er groeit. Dat blijkt niet zo eenvoudig. Van Zuidam: "Het is een samenspel van een groot aantal factoren dat bepaallt wat er groeit. Samen verklaren die 35 procent van de variatie in samenstelling van de vegetatie. Het feit dat niet één factor dominant is, lijkt een typische eigenschap van sloten te zijn." Intensieve interactie tussen de sloot en zijn (verre) omgeving zorgen er volgens Van Zuidam voor dat allerlei factoren de vegetatie steeds op een iets andere manier beïnvloeden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht Resource | uitzending gemist.

Geen opmerkingen: