woensdag 31 juli 2013

Meteobase: online neerslag- en referentiegewasverdampingsdatabase voor het Nederlandse waterbeheer

Welkomstscherm van Meteobase met de drie tabbladen voor basisgegevens, rasterdata en toetsingsdataMeteobase is in mei 2012 gelanceerd en bevat een online archief voor waterbeheerders dat alle historische neerslag- en referentiegewasverdampingsgegevens van Nederland ontsluit. Binnen Meteobase wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten gegevens:
• Basisgegevens: historische puntmetingen van neerslag en verdamping uit het KNMI-meetnetwerk.
• Rasterdata: landsdekkende rasters met neerslag- en verdampingshoeveelheden.
• Toetsingsdata: langjarige neerslag- en verdampingsreeksen plus statistische kentallen en kansverdelingen ten behoeve van extreme-waarden-analyses zoals hoogwatertoetsingen.
Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | STOWA rapport | Meteobase.nl.

Geen opmerkingen: