dinsdag 4 juni 2013

Tweede nota duurzame gewasbescherming periode 2013 tot 2023

Cover Gezonde groei, duurzame oogst: tweede nota duurzame gewasbescherming periode 2013 tot 2023In de nota 'Gezonde groei, duurzame oogst’ beschrijft het kabinet de plannen voor gewasbeschermingbeleid voor de periode 2013-2023. Zo wil het kabinet dat alle professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen vanaf 2014 geïntegreerde gewasbescherming toepassen. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld resistente rassen, biologische bestrijding, vruchtwisseling of betere spuitdoppen kunnen telers inzet van chemische middelen zoveel mogelijk beperken. Elke sector stelt daarom vanaf 2013 actieplannen op. Een van de speerpunten is de waterkwaliteit. Deze nota vormt een vervolg op de Nota duurzame gewasbescherming, waarin het gewasbeschermingsbeleid voor de periode 2004-2010 was vastgelegd. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: