woensdag 26 juni 2013

'Groene' grondwaterbelasting

Afbeelding 1. Aandeel per waterbron gebruikt door drinkwaterbedrijven sinds 1990: grondwater, oppervlaktewater, duinwater. Pag. 38Grondwater wordt in Nederland voornamelijk onttrokken door drink waterbedrijven, industrie en door de landbouw. Onttrekking van grondwater be├»nvloedt het grondwaterpeil. Een laag peil kan een negatief effect hebben op de natuur (verdroging), op gewassen en op de kwaliteit van grondwater gebruikt voor drinkwater bereiding. In 1995 is in Nederland de grondwaterbelasting (GWB) in het leven geroepen; met een verhoogde prijs op grondwateronttrekkingen zouden de onttrekkingen dalen. Deze belasting viel onder de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm). De naam gaf het idee dat het hier om een ‘groene’ maatregel ging, maar de belasting had eveneens het doel om jaarlijks een bepaalde opbrengst voor de overheidskas te halen. In 2012 is de GWB afgeschaft. In dit artikel wordt de spanning omschreven tussen de twee doelen van een ‘groene’ belasting: genereren van opbrengsten voor de overheid versus positieve milieu-effecten. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: