donderdag 6 juni 2013

Deltavisie voor Noord-Holland boven het Noordzeekanaal

Fig. 4. Schematische voorstelling van de voortschrijdende bodemdaling (geel) en stijgende zeespiegel (blauw) door de eeuwen. Bron: Een Deltavisie voor Hollands Noorderkwartier: Basis voor gezamenlijke ontwikkeling. pag. 9Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Voor Noord-Holland boven het Noordzeekanaal kan dit grote gevolgen hebben. Want 90% van dit gebied ligt onder zeeniveau. Hoe gaat men in de toekomst om met het waterbeheer in dit gebied? Samen met gemeenten, belangenorganisaties, burgers en provincie heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier rondom drie thema's verschillende dilemma's besproken. De keuzes die gezamenlijk zijn gemaakt voor de thema's waterveiligheid, wateroverlast en voldoende schoon, zoet water zijn vastgelegd in een document: de Deltavisie. Meer lezen? Klik op | details | basisdocument | samenvatting | website HHNK Deltavisie.

Geen opmerkingen: