vrijdag 19 april 2013

Schadelijke exoten gezamenlijk aanpakken

stierkikker. Bron: http://www.invexo.eu/nl-BE/Probleemsoorten/Stierkikker.aspxVeruit de meeste dieren- en plantensoorten die door toedoen van de mens geïntroduceerd worden buiten hun natuurlijke leefgebied, veroorzaken geen schade. Maar enkele soorten veroorzaken wel grote schade aan natuur of economie en moeten daarom actief bestreden worden. In het kader van het Europese interregionale project Invexo (een samentrekkening van Invasieve exoten) in Vlaanderen en Zuid-Nederland zijn een aantal studies gedaan naar de (grensoverschrijdende) aanpak van invasieve exoten. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | meer publicaties invasieve exoten.

Geen opmerkingen: