woensdag 27 maart 2013

Kiezelwieren in Twentse beken en vennen in 2012

Stauroneis gracilis is een soort van circumneutrale, oligotrofe wateren; het afgebeelde, relatief smalle exemplaar is aangetroffen in het Agelerbroekven Noord (foto 
Geurt Verweij, Koeman en Bijkerk bv). Foto omslag: Soortensamenstelling van kiezelwieren in Twentse beken en vennen in 2012De soortensamenstelling bepaald van kiezelwieren uit het aangroeisel van 23 beken, elf vennen en één hoogveenslenk (Engbertsdijksveen; in deze rapportage samen met de vennen behandeld) in Twente. Op basis hiervan is een ecologische typering van deze wateren gemaakt met behulp van indicatorwaarden. Daarnaast is de EKR berekend met de KRW-maatlatten 2007 voor respectievelijk niet tot zwak gebufferde wateren en stromende wateren. Het werk is uitgevoerd voor het kwaliteitsmeetnet oppervlaktewater van Waterschap Regge en Dinkel. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: