vrijdag 29 maart 2013

Eindrapport monitoring droogteonderzoek veenkaden

Figuur 2.1 Inrichting dataverzameling met AnySenseConnect. pag. 6. Monitoring droogteonderzoek veenkaden : eindrapportageTijdens de droge zomer van 2003 verschoof eind augustus in Wilnis een veenkade. Enkele dagen later volgde de afschuiving van een veenkade nabij Terbregge. Uiteindelijk vonden gedurende de nazomer van 2003 op circa 50 locaties verspreid over het land serieuze scheurvormingen of vervormingen van (veen-) kaden plaats. De langdurige droogte vormde een belangrijke oorzaak voor deze doorbraken en vervormingen. Ten opzichte van 2004 zijn er veel ontwikkelingen geweest m.b.t. de meettechnieken. Op basis daarvan is het zinvol om anno 2011-2012 vast te stellen, welke meettechnieken de effecten van droogtegevoeligheid van de veenkade kan volgen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: