maandag 18 maart 2013

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Foto cover Deltaplan Agrarisch WaterbeheerNederland staat voor grote wateropgaven. De weerpatronen worden extremer, perioden van wateroverlast en langdurige droogte zullen vaker voorkomen. Voor de Kaderrichtlijn Water zijn extra waterkwaliteitsmaatregelen nodig. In het Deltaplan Agrarisch Waterbeer (DAW) staat beschreven hoe de land- en tuinbouw kan bijdragen aan het oplossen van de wateropgaven. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht UvW | Hydrotheek nieuwsbericht Meetnet Nutrienten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater.

Geen opmerkingen: